Werving van productiearbeiders

Personen met een handicap die bij Travo willen werken, moeten aan volgende voorwaarden voldoen

  • Ingeschreven zijn bij de Service Bruxellois Francophone des personnes handicapées (indien hun woonplaats gelegen is in een van de 19 gemeenten van het Brussels gewest), of bij de AWIPH (indien hun woonplaats gelegen is in het Waals gewest), of bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (indien hun domicilie gelegen is in het Vlaams gewest).

Contact: Adrienne Frison
Tél: 02 5225799
Fax: 02 5201499
E-mail: info@travco.be