Reconstructie en renovatie van onze gebouwen

Een nieuw gedeelte van het gebouw, gelegen op het gelijkvloers, werd ingericht voor aktiviteiten met betrekking op geneesmiddelen voor gebruik door mensen en voor diergeneeskunde.

Het vergroten van deze lokalen zal TRAVCO toestaan om beter te beantwoorden aan de vraag voor onderaanneming in de farmaceutische sector voor dewelke wij reeds beschikken over de goedkeuring 1525.

Een bezoek aan onze lokalen zal u overtuigen van onze ‘knowhow’ en het respect voor de GDP (Good distribution practice).