News

Reconstructie en renovatie van onze gebouwen

De transformatie en de renovatie van de lokalen gewijd aan de activiteiten van onderaanneming op farmaceutische domein zijn afgerond in december 2011.
Suite