Voorstelling

De vzw TRAVCO wordt op 3 februari 1986 op privé-initiatief opgericht en gaat van start in een klein industrieel gebouw van 500 m², met 15 medewerkers, veel goede moed en veel goede wil.

Vanaf het begin specialiseert TRAVCO zich in een volledig aanbod van diensten in onderaanneming om tegemoet te komen aan de wensen van KMO’s en multinationals.

In 1989 koopt TRAVCO een nieuw industrieel gebouw van bijna 7000 m² aan in Anderlecht, langs het kanaal Brussel-Charleroi, vlakbij de Brusselse ring.

Dankzij die aankoop konden alle activiteiten – werkruimtes, kantoren en opslagzone – op één plaats worden samengebracht.

De onderneming koopt vervolgens een omvangrijk machinepark dat beantwoordt aan de specifieke noden van de klanten. Travco kent intussen een ononderbroken, gestage groei.


In 2005 koopt TRAVCO, om nog beter tegemoet komen aan de vragen van zijn klanten inzake verpakking, een performant machinepark waarmee allerlei types kartonnen dozen op maat gefabriceerd kunnen worden binnen extreem korte deadlines. Op dat moment werken al 85 personen bij het bedrijf.

Vandaag stelt TRAVCO meer dan 100 personen tewerk in verschillende sectoren van de onderaanneming. Het bouwt zijn activiteit inzake de behandeling van farmaceutische producten nog verder uit.

Daartoe is een ruimte van 650 m² ingericht waar geneesmiddelen en cosmetica verpakt kunnen worden in perfecte omstandigheden op het vlak van hygiëne, netheid en traceerbaarheid. Dit is een sector waarin TRAVO het vertrouwen heeft gewonnen van de grootste laboratoria.

Naast onze sociale doelstelling, namelijk werk verschaffen aan de minder bevoordeelden onder ons, bestaat ons doel er ook in hen te begeleiden in hun dagelijkse leven en hen te helpen bij hun integratie in de wereld van de werkenden.